O nás

5. oddíl Zlatý list Dobříš

Chlapecký tábornický oddíl Zlatý list vznikl v Dobříši v roce 1991. V letech 2004 - 2018 byl oddíl členem České tábornické unie, která patří mezi zakládající členy České rady dětí a mládeže a je jednou z největších celorepublikových organizací pracujících s dětmi a mládeží u nás. Od roku 2018 je oddíl součástí skautského Střediska profesora Oliče Dobříš. V současnosti se počet registrovaných členů oddílu pohybuje kolem padesáti.

Naším cílem je smysluplné a cílevědomé utváření volného času 7 - 15-ti letých chlapců prostřednictvím her, společné práce a pobytu v přírodě. Snažíme se děti vést k dobru a k lásce k druhým a vštípit jim tak alespoň hlavní zásady pro správný a hodnotný život.

Oddíl má tři družiny, chlapci jsou v nich rozděleni dle věku. Každá družina se schází jednou v týdnu. Celý oddíl se pak schází jednou do měsíce na tématicky zaměřené oddílové schůzce. Každý měsíc, obvykle druhý víkend, pořádá oddíl výpravu za poznáním a zkušenostmi v přírodě spojené s nocováním pod hvězdnou oblohou (podzim a jaro), v zimě potom jednodenní výlety do okolí či výpravy do zapůjčených základen a chat v lesích. Každý rok v říjnu spolupořádáme městkou hru VEZAH, která má vždy něco společného s historií města Dobříš. V prosinci roznášíme starým a nemocným lidem Betlémské světlo. Zúčastňujeme se také akcí organizovaných radnicí našeho města (Májové slavnosti, Den Země), kde vždy připravujeme zajímavý program nejen pro děti či pomáháme přírodě sběrem odpadků.

Se staršími hochy ve věku 15+ uskutečňujeme přechody hor, sjezdy řek či další zážitkové akce, kdy si i oni mnohokráte sáhnou na dno svých sil. Vyvrcholením celoroční oddílové činnosti je 14-denní stanový tábor, který stavíme každoročně na zelené louce.

V oddíle velmi dobře funguje systém postupného vzdělávání. Každý nováček skládá Nováčkovskou zkoušku. Po jejím složení pak každý člen Zlatého listu začíná plnit Královskou akademii. To je soubor zkoušek, dovedností a znalostí, který provází naše členy po většinu jejich času stráveného v oddíle. Pro starší chlapce je po splnění určitých podmínek možné skládat prestižní Zkoušku 3 orlích per. I pro členy starší patnácti let jsou připravené speciální zkoušky.

Veškerá angažovanost odpovědných členů je dobrovolná, funkce čestné bez platu a finančních odměn. Jedinou odměnou jsou nám rozzářené dětské tváře a vědomí z dobře vykonané práce.

Středisko prof. Oliče Dobříš

Naší nadřazenou jednotkou je skautské středisko prof. Oliče Dobříš. To vzniklo v srpnu 2016, odštěpením dobříšských oddílů od skautského střediska Hiawatha Příbram. V současné době je v něm 5 dobříšských a jeden knínský oddíl.