Akce

Informace k aktuální akci

Obnovení činnosti

Drazí členové Zlatého listu a rodiče,

prvně bych se rád omluvil za to, že jsme s vámi nyní delší dobu nekomunikovali a nechali vás v nejistotě, zda a jak to bude dále s naším programem a táborem. Sami jsme dlouhou dobu neměli jistotu jak to s pořádáním táborů dopadne a podmínky, za kterých bychom mohli znovu zahájit klasické schůzky byli pro náš program příliš náročné.

První radostnou zprávu kterou bych vám chtěl sdělit pod dlouhé nejistotě je, že letošní tábor bude. Budou na nás sice kladeny přísnější podmínky a nutná opatření, ale tábor by neměli příliš zásadně ovlivnit. První informace k táboru, přihlášky, pokyny a další budeme posílat v nejbližších dnech.


Díky tomu, že je tábor již za dveřmi, chceme vám i nám dát možnost se sejít již osobně, ne online, na pár schůzkách, které nám do konce školního roku zbývají.

Jako první proběhne ve středu 10.6. oddílová schůzka a dále v následujících dvou týdnech v běžných časech proběhnou klasické družinové schůzky. Školní rok zakončíme poslední předtáborovou oddílovou schůzkou 24.6.. (aktuální harmonogram v oddílovém kalendáři)


Na všech těchto schůzkách budeme nuceni dodržovat přísná hygienická opatření/pravidla.

Hlavním z nich bude nutnost dodržování odstupu 2 m. Povinnost mít s sebou (v kapse, v batohu) roušku pro případ, že bychom byly uvnitř klubovny a desinfekce rukou na začátku každé schůzky.

Před první schůzkou, které se zúčastníte je třeba odevzdat vedoucímu této schůzky vyplněné čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Bez něj se bohužel nelze účastnit programu.


Venkovní program jsme pro tyto podmínky přizpůsobili tak, aby je bylo možno dodržet. V případě deště a nutnosti být uvnitř klubovny ale nedokážeme rozumně tyto podmínky dodržet a proto počítejte s tím, že pokud bude hrozit větší déšť bude schůzka zrušena a všichni budou dopředu informováni.

U starších kluků (schůzky v podělí a úterý) budou rádci zasílat informace o programu, či o tom co bude potřeba na další schůzku, přímo klukům na mobil.

V případě jakýkoliv dotazů nebo připomínek kontaktujte vedení.