Skautský oddíl Zlatý list

Vítejte na webových stránkách skautského oddílu Zlatý list Dobříš.

Jsme skautský oddíl, věnující se mladým chlapcům ve věku 7 až 15 let. Snažíme se jim nabídnout smysluplné využití volného času, učíme je dovednostem přežití v přírodě a pomáháme jim vytvářet si s ní vztah skrze spoustu zážitků s partou kamarádů a věnujeme pozornost skautským hodnotám a výchově v duchu skautského slibu a zákona.

Aktuality

Páteční schůzka 17.1. zrušena z důvodu výjezdního zasedání vedoucích.

Přihlášky od nováčků

Drazí rodiče letošních nováčků,

rádi bychom vás tímto požádaly o vyplnění a odevzdání přihlášek do oddílu. Jelikož je již prosinec, potřebujeme mít přehled o celkovém počtu členů našeho oddílu, jež se odvíjí od počtu odevzdaných přihlášek. Proto prosím pokud jste zatím přihlášku neodevzdali, učiňte tak co nejdříve

Přihlášku naleznete na našich stránkách, konkrétně na adrese: https://www.zlatylist.org/dokumenty (v sekci Pro nováčky). Lze ji vyplnit a předat na některé ze schůzek jednomu z vedoucích, nebo poslat oskenovanou na email: jan.hamet@gmail.com.

Děkuji a přeji hezké prosincové dny.

Jan Hamet

Často navštěvované části webu


Podporují nás