Skautský oddíl Zlatý list 

Vítejte na webových stránkách skautského oddílu Zlatý list Dobříš.

Jsme skautský oddíl, věnující se mladým chlapcům ve věku 7 až 15 let. Snažíme se jim nabídnout smysluplné využití volného času, učíme je dovednostem přežití v přírodě a pomáháme jim vytvářet si s ní vztah skrze spoustu zážitků s partou kamarádů. Věnujeme pozornost skautským hodnotám a výchově v duchu skautského slibu a zákona.

Více informací k výpravě v záložce akce